Hvad er Højby Nyt

Som beboer i Højby, Lindved, Allerup eller Thorup vil du modtage Højby Nyt, som er et lokalt blad, der husstandsomdeles i lokalområdet.

Bladet udkommer 7 gange om året og udgivelsesdatoer mm står på hjemmesidens forside samt i bladet på side 2.

Som det fremgår af nedenstående uddrag af vedtægterne, er du velkommen til ud over at læse bladet, også at komme med indlæg hertil.

Foreningens formål er:

At udgive et lokalblad, der fungerer som klubblad for lokale foreninger, og som tillige giver mulighed for at formidle andet lokalt, alment stof til lokalområdet Højby – Lindved, samt til tilstødende områder efter behov.

Udgivelsespolitik

Det er hensigten med FORENINGEN "HØJBY NYT", at alle principielt skal kunne få indlæg med i bladet, så længe der ikke er tale om tekst, som kan virke diskriminerende eller injurierende.

FORENINGEN "HØJBY NYT" skal være alsidig, hvorfor enkelte foreninger eller institutioner  ikke må være for dominerende, set over en længere periode.

Forretningsudvalget tager normalt stilling til alsidigheden, medens spørgsmål af mere principiel karakter behandles af repræsentantskabet.

Foreningens virke skal være "ikke overskudsgivende" og er primært baseret på frivillig arbejdskraft.

Omkostningerne til drift skal dækkes af annonceindtægter, samt medlemskontingent fra de foreninger /  institutioner, som er medlemmer af Foreningen "HØJBY NYT", samt frivillige indbetalinger fra firmaer og enkeltpersoner.

Der kan opkræves gebyr for billedmateriale samt for indlæg fra personer eller foreninger, som ikke er medlem af Foreningen "HØJBY NYT".

Læs om foreningens organisation her

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt