Velkommen til Højby Nyt

Højby Nyt er et lokalblad, som 7 gange om året husstandomdeles i

Højby, Lindved, Allerup og Thorup

Vi udgiver nu 29. årgang med et oplag på 2.650 stk.

Kommende udgivelser
Deadline
Udkommer
22. april 6-8. maj
10. juni 24.-26. juni
29. juli 12.-14. august
16. september 30. sept. - 2. okt.
4. november 18.-20. november

Tryk på billedet og læs seneste udgivelse.

Nu også på tablet og smartphone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgeskema til Ældreliv i Højby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt