Velkommen til Højby Nyt

Højby Nyt er et lokalblad, som 7 gange om året husstandomdeles i

Højby, Lindved, Allerup og Thorup

Vi udgiver nu 26. årgang med et oplag på 2.500 stk.

Kommende udgivelser
Deadline
Udkommer
12. april 28. april
24. maj 9. jui
28. juli 11. august
22. september 6. oktober
10. november 24. november

Tryk på billedet og læs seneste udgivelse.

Nu også på tablet og smartphone.

 

© Copyright 2009 Foreningen Højby Nyt